วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มรดกไทย วัยรุ่นไทย คนไทยไม่สนใจ จริงหรือ

เรื่องราว นิทาน ประวัติศาสตร์ ขนบธรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภาพสะท้อนสังคมเมือง สังคมชนบท เนื้อหาง่ายๆ เข้าใจกัน ซื่อตรง ล้วนแล้วแต่สะท้อนในบทเพลงลูกทุ่ง ยากต่อการปฏิเสธว่า ปัจจุบันคนไทย วัยรุ่นไทย ไม่อยากจะฟังเพลงลูกทุ่ง บอกว่าเชย ไม่ทันสมัย ไม่เรา้ใจ เบื่อ เพราะอะไร เพราคนไทยนิยมของคนอื่นว่าดี เท่ห์ ทันสมัย มีคลาส เช่ือเถอะ เพลงลูกทุ่งไทยยังดังและเป็นมรดกที่น่าสนใจ สืบทอดทุกยุคสมัย เพราะบางคนมีอาชีพ ร้องเพลงลูกทุ่ง มีเงิน มีสมบัติ มีชื่อเสียงมากมาย